OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Særskilt tilrettelagt opplæring

Fauske videregående skole har en egen avdeling for tilrettelagt opplæring. Elevene tas inn på særskilt grunnlag og får undervisning etter individuelle opplæringsplaner. 

elever ved STO sitter rundt et bord Foto - Klikk for stort bilde

Grunnstammen i tilbudet er «STO-basen»; denne er særlig tilrettelagt for elever med ulike funksjonshemminger, hvor HC-tilpassede lokaliteter er med på å gjøre hverdagen bedre for elever på dette tilbudet.

 

Tilbudet fokuserer på å skape trivsel, mestring og trygghet. Tilbudet skal samtidig bidra til at den enkelte er best mulig forberedt på hverdag og arbeidsliv som kommer etter endt skolegang.

Opplæringstilbudet er for elever med spesielle behov knyttet til læring og sosial fungering, og som har behov for særskilt tilrettelegging utover det som tilbys i ordinære klasser.

Elevene våre kommer fra Indre Salten.

Elevene kan ha generelle, sammensatte eller spesifikke lærevansker og behov for opplæring i grupper med redusert elevtall. Opplæringen er rettet mot daglige gjøremål og arbeidstrening som forbereder til et varig tilrettelagt arbeid.

Skolen samarbeider tett med de instanser og tjenester som hver enkelt bruker måtte trenge. 

Arbeidstrening

Utplassering i bedrift og arbeidstrening er en del av det tilbudet kan bestå av. Her forberedes fremtidig arbeid gjennom samarbeid med elev, foresatte, støttetjenester og fremtidig arbeidsplass.

Skolen har oppgaver internt som arbeidstrening, men samarbeider også med andre aktører i forhold til varig tilrettelagte arbeidsplasser. Hjelpemiddelsentralen bidra til å løse utfordringer knyttet til ulike former for hjelpemidler som er nødvendig på elevens fremtidige arbeidsplass.

Målsetting:

  • Gi eleven et godt grunnlag for et fremtidig yrkesliv
  • Styrke elevens sosiale ferdigheter
  • Gi eleven et godt faglig grunnlag
  • Gi praktisk arbeidserfaring på skole og i utplassering i bedrifter

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon om hva Fauske vgs kan tilby på denne avdelingen.