OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

PPT for videregående opplæring Indre Salten

Pedagogisk-psykologisk tjenesten for videregående opplæring (PPT vgo) skal sørge for at ungdom (elever, lærlinger og lærekandidater) i videregående opplæring får et tilbud om rådgiving i forhold til vansker av faglig, sosial eller personlig karakter. PPT vgo skal bidra til at ungdom med rett til videregående  opplæring får en differensiert, tilrettelagt og tilpasset opplæring. Tjenesten gir også tilbud til skolene om bistand i arbeidet med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning.

PPT vgo utreder og gir sakkyndige vurderinger etter Opplæringsloven bl.a. i forhold til:

·         Rett til prioritert inntak.

·         Rett til spesialundervisning.

·         Rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen.

·         Rett til utvidet opplæringstid (fjerde og femte skoleår)

PPT vgo tilbyr også rådgivings- og støttesamtaler i saker som har betydning for opplæring og kan bidra til kompetanseutvikling for ansatte. PPT inngår som en del av elevtjenesten ved skolen.

Henvisning PPT

Elever, foreldre, lærere kan ta kontakt med PPT. Dette kan gjelde problemer i skolehverdagen, som for eksempel konsentrasjonsvansker, fravær eller fagvansker. PPT har taushetsplikt. Ved behov for kartlegging/utredning må henvisningsskjema være fylt ut og underskrevet.

Henvisningsskjema for kontakt med pedagogisk psykologisk tjeneste

Samtykkeerklæring ved henvisning til pedagogisk psykologisk tjeneste

Samarbeidsparter

PPT samarbeider ved behov med en rekke instanser som for eksempel oppfølgingstjenesten, barnevernet, helsesøster, fastlege, barne- og ungdomspsykiatrien, NAV og statped. Samarbeid med andre er alltid basert på samtykke med eleven det gjelder.

Organisering

PPT Indre Salten er organisert med 2 stillinger som skal betjene Fauske videregående skole, Saltdal videregående skole og Knut Hamsun videregående skole avd. Steigen.