OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Valg av 2. fremmedspråk Vg1 ST/ID

Alle elever på program for studiespesialisering/idrettsfag skal lese et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Skolen kan dette skoleåret tilby følgende 2. fremmedspråk:

Tysk, nivå I

Tysk, nivå II

Spansk nivå I

Spansk nivå II

Elever som ikke har hatt 2.fremmedspråk i ungdomsskolen må velge nivå I, mens elever som har hatt 2. fremmedspråk i ungdomsskolen kan velge mellom å fortsette med dette språket på nivå II eller velge et nytt fremmedspråk på nivå I.

Skjema for valg av 2. fremmedspråk (PDF, 105 kB)

Skjemaet skrives ut og leveres ferdig utfylt til skolen i Gymnasveien 5, eller sendes pr post til: Fauske videregående skole, Postboks 601, 8205 FAUSKE

Skjemaet kan også skrives ut, besvares og skannes til pc for så å sendes til skolen på e-post: post.fauske@vgs.nfk.no.

 

2. fremmedspråk, nivå I:

Faget leses over tre år (4+4+5timer) for de elever som ikke har lest 2. fremmedspråk i grunnskolen.

For elever som velger et annet fremmedspråk enn det de har hatt i grunnskolen, leses faget over to år (4+4 timer).

2. fremmedspråk, nivå II:

Faget leses over to år (4+4 timer).  For å kunne ta et fremmedspråk på nivå II, må du ha hatt

undervisning i samme språket i grunnskolen.

 

Samiskopplæring:

Elever som oppfyller kravet til å bli registrert i samemanntallet (samelovens § 2-6) eller har minst en forelder som oppfyller disse kravene, har rett til opplæring i samisk i henhold til opplæringslovens § 6.  Nordland fylkeskommune ønsker også å legge til rette for at alle elever i videregående skole i Nordland som ønsker det skal kunne velge samisk, selv om de ikke oppfyller kravene i samelovens § 2-6.  

Opplæringen kan gis som obligatorisk 2. fremmedspråk for elever som ikke har hatt samisk i grunnskolen (nivå I), eller som har hatt samisk som fremmedspråk i grunnskolen (nivå II).  Eleven kan velge opplæring i lulesamisk, nordsamisk eller sørsamisk.

Elever som har fulgt opplæring i samisk 1. eller 2. språk (lule-, nord- eller sørsamisk) i grunnskolen kan fortsette med dette på vg1, vg2 og vg3.  På grunn av undervisnings- og timeplanmessig tilrettelegging ber vi om at skolen får beskjed så raskt som mulig dersom du ønsker opplæringstilbud i samisk 1. eller 2. språk.

Skolen må ta forbehold om at undervisning i samisk kan bli gitt gjennom alternative opplæringsformer med bruk av lyd/bilde-studio og/eller nettbaserte løsninger.

 

Informasjon om de samiske språkene:

Nordsamisk er det dominerende samiske språket i de nordlige samiske områdene i Norge, dvs. nord for Narvik.  Nordsamisk er den samiske språkvarianten som er mest utbredt i Norge.  Det er det språket du vanligvis hører når det snakkes samisk i media.

Lulesamisk snakkes i det lulesamiske området som strekker seg fra Ballangen og sørover til Saltenfjorden (inkludert pitesamisk område sør til Saltfjellet).  I Norge har lulesamisk har sitt språklige og kulturelle tyngdepunkt i Tysfjord-området.  Lulesamisk skiller seg en del fra nordsamisk, men språkene har såpass store likhetstrekk at det er mulig å forstå hverandre på tvers av språkgrensene (ca.som norsk og svensk).

Sørsamisk snakkes i de sørlige områdene i Nordland og sørover til Røros-traktene. Sørsamisk er det minste av de samiske språkene i Norge, og det som skiller seg mest fra de andre.  Forskjellen mellom sørsamisk og nordsamisk/lulesamisk kan beskrives som forskjellen mellom norsk og tysk.

Alle de samiske språkene som snakkes i Norge har også tilsvarende språkområder i Sverige (nord-, lule- og sørsamisk) og Finland (nordsamisk)

 

Morsmål som fremmedspråk

Elever som har et annet morsmål enn norsk/svensk/dansk eller som er tospråklige, kan velge å ta fremmedspråkseksamen som privatist i dette språket som alternativ til de språkene skolen tilbyr undervisning i.  Elever som velger å ta slik fremmedspråkseksamen, må sørge for å lese nødvendig pensum på egen hånd. Skolen gir ikke opplæring i morsmål som fremmedspråk utover de språkene som er nevnt særskilt i valgskjemaet.