OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Miljøtjenesten

Miljøtjenesten er til for alle elevene ved skolen. Vår målsetning er å drive velferdsarbeid som fremmer trivsel, trygghet og tilhørighet.

Vi ønsker at våre elever skal oppleve tiden her på Fauske i den videregående skolen som minnerik og god, og at ingen elever skal slutte pga. mistrivsel. Vi arbeider derfor aktivt i forhold til elevene sin fritid og bosituasjon, samt trivselstiltak i skoletiden.
 

Miljøleder: Laila Alexandersen
Kontorsted: Bygg 3 (Søbbesva) og Vestmyra
Telefon 75652015, 99400264 (mobil)

e-postadresse:laiale@vgs.nfk.no

Miljøtjenesten på Facebook

Miljøtjenesten driver en del tilbud for elevene på kveldstid:
-Åpen skole, middagsgruppe, onsdager
-Åpen idrettshall, torsdager
-Åpent mekanisk verksted, mandager
-Ulike kurs, f.eks. swingkurs, selvforsvarskurs
-Uteaktiviteter, f.eks. aktivitetskvelder i Holtanlia

Det kommer nærmere informasjon ved skolestart og i løpet av skoleåret. Søk gjerne opp Facebooksiden vår: Miljøtjenesten Fauske vgs.

Miljøtjenesten driver også oppsøkende virksomhet blant skolens hybelboere. Det vil si at hybelboerne får tilbud om besøk av en miljøarbeider hjemme på hybelen. Da kan ulike ting diskuteres: trivsel både i og utenom skoletid, spørsmål om hybelen/leieforhold, praktiske spørsmål og ellers alt en lurer på. Hensikten er å ivareta hver enkelt hybelboer på en best mulig måte.

Miljøleder har god oversikt over hybelmarkedet på Fauske og kan hjelpe deg å skaffe hybel og evt. med selve flyttinga.

Miljøleder er til stede på dagtid, og vil være både på Søbbesva og på Vestmyra. Det kan være greit å bruke telefonen om man ønsker kontakt.